หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากร
 


::::::

  กระทรวงศึกษาธิการ

  สำนักงาน ก.ค.ศ.

  สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สำนักนโยบายและแผน สพฐ.

  สพป.สุโขทัย เขต 1

  กลุ่มออกแบบ และก่อสร้าง สพฐ.

  DATA ON WEB

  กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.

  ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

  สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS

Copyright ® 2007 Sukhothai1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ โทร 0-5561-16180, 0-5561-6181 โทรสาร 0-5561-3460
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ master@sukhothai1.go.th
wave_1827@hotmail.com มนตรี ชัยชราแสง tel 083-2191679 (wave)